De juiste kabel voor een industriële toepassing: kabels kiezen en toepassen voor een succesvol ontwerp

Contributed By De Noord-Amerikaanse redacteurs van Digi-Key

Het Industrial Internet of Things (IIoT) is in hoge mate aangewezen op kabels om gegevens, commando's en stroom over te brengen tussen industriële machines en tussen de werkvloer, IT en de cloud. Connectiviteit op de werkvloer vereist vanwege fysieke en elektrische gevaren en omgevingsrisico's echter een zorgvuldige selectie en routering van de kabels: ontwerpers moeten hun weg zien te vinden binnen een complex geheel van prioriteiten ten aanzien van prestaties en kosten, die vaak onderling tegenstrijdig zijn.

Dit artikel gaat over de uitdagingen die de industriële omgeving en het IIoT aan kabels opleggen en over de verschillen tussen in de handel verkrijgbare kant en klare oplossingen (commercial off-the-shelf - COTS) en industriële kabeloplossingen. Vervolgens wordt getoond hoe het kiezen van de juiste kabel de prestaties kan verhogen en de totale eigendomskosten (TCO), een sleutelfactor bij IIoT-planning, kan verlagen.

Er worden twee toepassingsvoorbeelden beschreven: VDF-kabels voor industriële motoren (VDF staat voor variable frequency drive, oftewel frequentieregeling); en industriële Ethernet-netwerken. Deze voorbeelden werden gekozen omdat ze verschillende aspecten van het gebruik van kabels in fabrieken illustreren: toepassingen met hoge stroom en high-speed datanetwerken.

De industriële omgeving is een natuurlijke vijand van kabels

Er bestaan talloze soorten van industriële installaties, bijvoorbeeld productiefaciliteiten, olie- en gasverwerkingsinstallaties, kolenmijnen, afvalwaterzuiveringsinstallaties en transportsystemen, zoals tunnels en metro's. Dit zijn omgevingen waar kabels het zwaar te verduren hebben. Ze worden onder meer blootgesteld aan chemische stoffen, ultraviolet (UV) licht, vocht, stoten, extreme temperaturen en trillingen (Afbeelding 1). Tegelijkertijd moet de kabel signaalintegriteit en minimale signaalverliezen en EMI-effecten garanderen.

Schema van hoe industriële kabels in industriële omgevingen vele risico's het hoofd moeten bieden

Afbeelding 1: industriële kabels moeten de signaalintegriteit behouden ondanks de vele risico's waaraan ze worden blootgesteld. (Bron afbeelding: Belden)

Falende kabels kunnen de veiligheid van de operator in gevaar brengen, kwaliteitsproblemen veroorzaken en erg duur zijn: elke minuut productie die verloren gaat, kan duizenden euro's kosten.

Mechanische risico's waaraan kabels in industriële omgevingen zijn blootgesteld zijn onder meer stoten, schuren, schokken, spanning en trillingen. Bovendien zijn veel industriële toepassingen continu in beweging: werktuigmachines met meerdere assen, robots, windturbines, pick-and-place machines, automatische verwerkingssystemen en transportsystemen zijn slechts enkele voorbeelden. Kabels die voor dergelijke toepassingen worden gebruikt, moeten bestand zijn tegen honderdduizenden cycli waarin ze herhaaldelijk worden gebogen.

Er bestaat gevaar voor het binnendringen van vocht, chemische stoffen en stof. In veel industrieën worden zware chemicaliën gebruikt en de kabel moet bestand zijn tegen langdurige blootstelling aan dergelijke stoffen zonder dat zijn prestaties achteruitgaan. In de voedsel- en drankverwerkende industrie ondergaat de apparatuur bijvoorbeeld regelmatig reinigingen met water onder hoge druk en bijtende chemicaliën, omdat aan strenge hygiënevereisten moet worden voldaan. Bij een slecht ontworpen kabel bestaat de kans dat er vloeistoffen in de geleiders terechtkomen.

Industriële kabels worden zowel in binnen- als in buiteninstallaties vaak blootgesteld aan de elementen. De hieruit voortvloeiende risico's zijn onder meer blootstelling aan extreme en lage temperaturen, UV-straling (zonlicht) en vocht; maar ook doorknagen door knaagdieren of boomwortels die de kabels in het nauw brengen.

Elektrische systemen in industriële omgevingen hebben te maken met uitdagingen als hoge stroomsterktes, hoge spanningen, onvoldoende aarding en elektromagnetische interferentie door booglasprocessen, ovens en HVAC-apparatuur. Upgrades in de fabriek of ruimtebeperkingen kunnen ertoe leiden dat nieuwe kabels dicht in de buurt van bronnen van ruis, zoals motoren en generators worden gerouteerd.

Vergelijk de hierboven besproken gevaren van een industriële omgeving met die van een typische commerciële omgeving. Commerciële installaties, zoals kantoren, serverruimtes en woningen, hebben meestal een klimaatregeling in de vorm van HVAC-systemen, die de kabels op een constante temperatuur en vochtigheidsgraad houden. Veel van de infrastructuurbekabeling bevindt zich in de luchtspleet boven plafondtegels (plenum) of wordt doorgetrokken binnen muren, waar de kabels jarenlang ongemoeid blijven. Standaard commerciële omgevingen zijn over het algemeen vrij van fijnstof, vloeistoffen en extreme temperaturen, wat betekent dat kabels in dergelijke omgeving niet worden blootgesteld aan stof, vocht, chemicaliën, extreme temperaturen of UV-straling.

COTS-kabels zijn ontworpen om bestand te zijn tegen de omstandigheden waaronder ze worden gebruikt, dus het gebruik van een commerciële kabel in een industriële toepassing zal leiden tot een hoog uitvalpercentage, productieverlies, hogere kosten en verminderde veiligheid. Een vergelijking van de twee kabeltypes aan de hand van verschillende standaardtests wijst uit dat de prestaties van de industriële kabels superieur zijn (Afbeelding 2).

Test Beknopte beschrijving van test Resultaten: commerciële kabel Resultaten: industriële kabel
Schuren Kabels door een schuurtrommel getrokken en vervolgens cyclisch heen en weer bewogen Uitval na 25 cycli (omhulling kapot, geleiders zichtbaar) Geleiders bleven beschermd (gepantserde omhulling)
Koude buigtest (Cold Bend - UL 444) Kabel wordt na afkoeling rond een stang van 7,6 cm gewonden, en dan, onder spanning, getest bij -80°C, -60°C en -40°C Werd broos met zichtbare barsten Geen zichtbare schade
Koude impact (Cold Impact - UL 444) Omlaag vallend gewicht in buis: 2,7 joule impactenergie. Steeds lagere temperatuur Uitval bij -20°C Uitval bij -70°C met geschikte omhulling
Verplettering Plaat van 5 x 5 cm op kabelsegment: kracht wordt verhoogd en de prestaties gemeten Uitval bij 400 lbs Uitval bij 2,250 lbs (gepantserde kabel)
Doorsnijden (CSA C22.2) Beitelpunt wordt met toenemende kracht op de kabel gezet totdat de geleiders kortgesloten zijn Uitval bij een uitgeoefende kracht van 92 lbs Uitval bij een uitgeoefende kracht van 1048 lbs
Hoge temperatuur Kabel wordt voor langere tijd blootgesteld aan +60°C, test van prestaties ten opzichte van omgevingstemperatuur (20°C) Toegenomen verzwakking bij +60°C, zou geen afstand van 100 meter verdragen Ook bij +60°C zou een afstand van 100 meter mogelijk zijn
Bestandheid tegen olie (UL 1277) Voor 60 dagen ondergedompeld in olie, +125°C Tekenen van verslechtering van de trek- en rekeigenschappen Geen tekenen van verslechtering
UV blootstelling (ASTM G154) Blootstelling aan fluorescerend licht voor 720 uur Verkleuring, voorloper van achteruitgang in kwaliteit Geen schade
Onderdompeling in water Zesmaandentest, periodieke tests Toenemende verzwakking en achteruitgang in kwaliteit Lichte verzwakking, specificaties Cat 5e overschreden na 6 maanden

Afbeelding 2: wanneer aan dezelfde tests onderworpen vertonen industriële kabels superieure prestaties. (Bron afbeelding: Belden)

Anatomie van een kabel

Een kabel bestaat uit verschillende belangrijke componenten die bijdragen aan de algehele prestaties zoals weergegeven in Afbeelding 3. Dit zijn:

 • Kabelgeleiders
 • Isolatie voor kabels en kabelomhullingen
 • EMI-afscherming

Afbeelding van selectie van industriële Cat 5e Ethernet-kabels van DataTuff (klik om te vergroten)

Afbeelding 3: een selectie van industriële Cat 5e Ethernet-kabels van DataTuff toont enkele van de ontwerpverbeteringen die de betrouwbaarheid en prestaties verhogen. (Bron afbeelding: Belden)

Kabelgeleiders

Gewoonlijk worden twee types draden gebruikt om stroom of elektrische signalen door een kabel te sturen: massieve draad en gevlochten draad. Beide types hebben verschillende eigenschappen.

Zoals de naam al aangeeft, is het geleidingspad in een massieve kabel een enkele draad, die meestal van koper is. Een massieve kabel is meestal minder duur dan een gevlochten kabel en heeft een kleinere diameter voor een gelijke stroomwaarde. Hij levert superieure elektrische prestaties bij lagere weerstand, maar is niet zo buigzaam en daardoor minder geschikt voor gebruik met bewegende machines, bijvoorbeeld robots.

In een gevlochten kabel bestaan de geleiders uit vele draden die ineen zijn gedraaid om een grotere, dikkere draad te vormen. De buigzaamheid van gevlochten kabels maakt ze beter geschikt in situaties waar trillingen een probleem vormen, of in toepassingen waarbij de kabels veelvuldig moeten buigen en draaien.

Isolatie voor geleiders en kabelomhullingen

De kunststoffen die worden gebruikt voor de coating van de geleiders bieden niet alleen isolatie maar fungeren ook als diëlektrica. Hun diëlektrische constante en de dissipatiefactor hebben invloed op de signaaloverdracht (Afbeelding 4). Meer specifiek gezegd, de diëlektrische constante meet het vermogen van de kabel om elektrische energie op te slaan: het is een functie van de snelheid waarmee de energie door de isolatie reist. De dissipatiefactor meet de snelheid waarmee energie verloren gaat aan (geabsorbeerd wordt door) het diëlektricum. Door de waarde van deze parameters te verlagen, wordt een betere signaaloverdracht verkregen.

Isolatietype Soortelijk gewicht Diëlektrische constante Dissipatiefactor Volumeweerstandsvermogen (ohm-cm) Diëlektrische sterkte (Volt/Mil) Ontvlambaarheid Temperatuurbereik (°C)
PVC (standaard) 1,25-1,38 4-6 0,06-0,10 1011 800-900 Goed -20 tot +80
PVC (premium) 1,38 3-5 0,080-0,085 1012 800-900 Goed -55 tot +105
Polyethyleen 0,92 2,27 0,0002 >1016 1200 Slecht -60 tot +80
Polypropyleen 0,90 2,24 0,0003 >1016 850 Slecht -60 tot +80
Cellulair polyethyleen 0,50 1,5 0,0002 500 Slecht -60 tot +80
Vlamvertragend polyethyleen 1,30 2,5 0,0015 >1016 1000 Redelijk -60 tot +80
FEP (of TFE) 2,15 2,1 0,0007 >1018 1200 Excellent -70 tot +200 (of +260)
Cellulair FEP 1,2 1,4 0,0007 500 Goed -70 tot +200

Afbeelding 4: vergelijking van de eigenschappen van veelgebruikte kabelisolatiematerialen. Een lagere diëlektrische constante en dissipatiefactor leveren een betere signaaloverdracht op. (Bron afbeelding: Texas Instruments)

Veel industriële kabels bevatten afscherming rond de geleiders om elektrische ruis te verminderen en bescherming tegen interferentie te bieden. De twee meestgebruikte soorten zijn gevlochten afscherming en folie-afscherming. Folie-afscherming biedt 100% dekking maar is moeilijk om af te sluiten en de relatief hoge weerstand van deze afscherming biedt een slechte verbinding naar de aarde. Gevlochten koperen afscherming biedt slechts 60% tot 85% dekking, maar biedt een beter geleidingsvermogen dankzij de grotere massa, en gemakkelijkere afsluiting met goede verbinding naar de aarde.

In omgevingen met zware EMI-omstandigheden, kan een gecombineerde afscherming (folie/vlecht) het hoogste beschermingsniveau bieden. Alpha Wire heeft bijvoorbeeld kabels die zowel een driedubbele laag aluminium/polyester/aluminium folie-afscherming als een gevochten afscherming van vertind koper bevatten (Afbeelding 5).

Grafische weergave van folie, koperen vlecht of aluminium/polyester/aluminium folie-afscherming

Afbeelding 5: afscherming kan bestaan uit folie (onder), kopervlecht (midden) of, voor nog betere prestaties, een combinatie van aluminium/polyester/aluminium folie-afscherming plus een gevlochten afscherming van vertind koper (boven). (Bron afbeelding: Alpha Wire)

De kabelomhulling beschermt de onderliggende geleiders tegen mechanische schade en aantasting door vocht en chemicaliën gedurende de installatie en levensduur van de kabel. De omhulling kan ook de vlamweerstand verbeteren, bescherming bieden tegen UV-straling en de installatie vergemakkelijken.

Kabels met gepantserde omhullingen beschermen de draden en afscherming tegen verplettering; hun constructietechnieken omvatten wapeningen van interlocked-aluminium en omhullingen van gegalvaniseerd staaldraad. Een gepantserde kabel kan ook een omhulling van PVC of soortgelijk materiaal rond het metaal bevatten, die de kabel en het pantser hermetisch afdicht tegen corrosieve dampen en vocht.

Standaard kabelopties omvatten interlocked-wapening van aluminium of staal, kabels die zijn geoptimaliseerd voor ingraving of gebruik buitenshuis, kabels die bestand zijn tegen benzine, die extra buigzaam zijn of bestand tegen zeer hoge of lage temperaturen.

Veel fabrikanten voegen nog extra beschermende eigenschappen aan hun hoogwaardige kabels toe. De industriële Ethernet-kabels DataTuff Cat 5e van Belden, gebruiken bijvoorbeeld een gepatenteerde Bonded-Pair constructie die spleten tussen de geleiderparen elimineert, voor een altijd betrouwbare elektrische performance.

Toepassingsvoorbeeld: Ethernet-netwerk

Ethernet is al jaren op de werkvloer aanwezig, maar sinds kort is het gebruik ervan uitgebreid tot op hoge spanning (> 600 volt) werkende machinebesturingstoepassingen waarbij veiligheid een primaire ontwerpcriterium is. Hoewel ze geen hoge spanningen voeren, moeten besturingskabels die voor dergelijke toepassingen bedoeld zijn nog steeds voldoen aan de vereisten van de National Electrical Code (NEC), hetgeen leidt tot een stijging in de beschikbaarheid van 600 volt Ethernet-kabels.

De Flamar-kabelserie van Molex is een goed voorbeeld. Deze kabels, die zijn ontworpen voor industriële automatiseringsdoeleinden, zijn geschikt voor 600 volt en worden aangeboden in uitvoeringen voor algemene besturingstoepassingen, servomotorregeling en netwerken. De kabels zijn bestand tegen lasslakken en olie, zijn compatibel met de Ecolab-normen voor voedselhygiëne en voldoen aan de conformiteitsnorm Oil Resistance II van Underwriters Laboratories (UL).

Kabels voor de telecommunicatie hebben hun eigen norm voor beoordeling van de omgeving (ANSI/TIA-1005-A) die industriële gebouwen dekt. De norm definieert vier niveaus voor classificatie van de omgeving op grond van mechanische aspecten, binnendringen, en klimatologische/chemische en elektromagnetische (MICE) robuustheid. De classificaties zijn voor elke categorie ingedeeld op grond van de strengheid: 1, 2 of 3. De omgevingsclassificatie voor een commercieel gebouw is meestal M1I1C1E1; de zwaarste omgevingsclassificatie die de norm kent is M3I3C3E3.

Bij het kiezen tussen kabels die nominaal voldoen aan de hoogste vereisten (zoals Cat 5e Ethernet), dient de ontwerper de kabelspecificaties zorgvuldig te vergelijken. Vaak zijn er meerdere kabels, tegen verschillende prijzen, die aan de hoogste toepassingsvereisten lijken te voldoen, maar bij nader onderzoek zullen verschillen in de specificaties naar voren komen.

De 7928 en 7939 van Belden zijn bijvoorbeeld allebei DataTuff-kabels met 8 geleiders die geschikt zijn voor werking in industriële omgevingen Cat 5e, maar er zijn verschillen in de toepassingen waarvoor ze worden aanbevolen. De reden is dat subtiele variaties in de constructie ervoor zorgen dat de 7928 betere prestaties levert dan de 7939, maar die wel hogere productiekosten voor de kabel met zich meebrengen (Tabel 1).

Specificatie 7939 7928
Geleider 7x32 gevlochten koper 0,02 inch massief koper
Isolatie Polyvinylchloride (PVC) Gefluoreerd ethyleen (FEP)
Materiaal buitenste afscherming Aluminium folie-polyester tape Geen

Tabel 1: de 7939 en 7928 van Belden zijn allebei Cat 5e DataTuff-kabels met 8 geleiders, maar subtiele variaties in de constructie zorgen dat de 7928 betere prestaties levert. (Gegevensbron: Belden)

De FEP-isolatie van de 7928 stelt hem in staat om bij hogere temperaturen te werken dan de 7939 (PVC). De massieve koperen geleider van de 7928 zorgt voor een betere directe stroomweerstand (direct current resistance - DCR) per meter en een veel lagere maximale capaciteit per meter in vergelijking met de gevlochten geleider van de 7939. Deze elektrische verschillen geven de 7928 een kleinere vertraging en een hogere voortplantingssnelheid.

Dit alles leidt tot hogere prestaties ten aanzien van de frequentie. De werking van de 7928-kabel is gespecificeerd tot 350 megahertz (MHz), de 7939 daarentegen voor 100 MHz. De 7928 levert ook een betere prestatie op lagere frequenties.

Er zijn dus duidelijke prestatieverschillen, maar er zijn ook verschillen in de kosten. Het kan zijn dat beiden voldoen aan de basisspecificatie voor een bepaalde toepassing, maar dat de versie van hogere kwaliteit extra prestatiemarges en betrouwbaarheid in de werking biedt.

Toepassingsvoorbeeld: VFD-kabel

Een motor zet elektrische energie om in mechanische beweging en motoren zijn al decennia lang een sleutelcomponent in industriële bewerkingen. Er zijn verschillende soorten motoren, bijvoorbeeld brushed en brushless gelijkstroommotoren (BLDC), wisselstroommotoren (AC) en stappenmotoren, elk met hun eigen prestatiekenmerken en aandrijfkarakteristieken.

Kenmerken van een VFD-pulstrein

Een VFD biedt precieze snelheids- en koppelregeling van een AC-motor via pulsbreedtemodulatie (PWM). VFD's worden op grote schaal gebruikt in fabricageprocessen en gezien de kenmerken van het geschakelde aandrijfsignaal is het van fundamenteel belang om de juiste kabel te kiezen om optimale prestaties en een lange levensduur te verzekeren. Enkele van deze eigenschappen zijn:

 • Staande golven: een VFD-kabel heeft een impedantie van ongeveer 85 tot 120 ohm (Ω).De impedantie van een VFD-motor is hoger, meestal meerdere honderden ohms. Wanneer de PWM-pulstrein de hogere impedantie van de motor tegenkomt, wordt een belangrijk deel van de energie gereflecteerd. Deze staande golf verhoogt de spanning op de kabel met een factor twee of drie, wat leidt tot achteruitgang van de isolatie en eventueel uitval.
 • Corona-ontlading: het intense elektrische veld dat de geleiders omringt, ioniseert de lucht ertussen, wat tot een ontlading van energie leidt. Corona-ontladingen tasten het isolatiemateriaal van de kabel aan en beschadigen de afschermingen. Ook kunnen ze de besturingselektronica beschadigen, stroom verspillen en zelfs voldoende warmte genereren om de isolatie te doen smelten.
 • Harmonische vervorming: elk willekeurig signaal bevat energie op zijn bedrijfsfrequentie plus energie op veelvouden van die frequentie (harmonischen), hetgeen resulteert in golfvervorming. De energie op hogere harmonischen verhoogt de jouleverliezen in de kabel en leidt tot verhitting.
 • Inschakelstroom: bij het opstarten kan een motor een zeer hoge stroom trekken. De meeste VFD-controllers beperken de maximale startstroom door het motortoerental langzaam te verhogen, maar het blijft belangrijk dat de kabel geschikt is om een piekstroom op te vangen.
 • EMI: de snelle schakeling van digitale pulsen creëert elektromagnetische interferentie. Deze energie kan naar andere circuits gaan, met signaalverslechtering, valse signalen en andere problemen als gevolg.

Bij het kiezen van een VFD-kabel is het van wezenlijk belang om precies te weten hoe het complete aandrijfsysteem in elkaar zit en wat de vereiste stroomcapaciteit is, wellicht met een extra marge voor toekomstige uitbreiding. Hoogwaardige VFD-kabels hebben superieure aardings- en afschermingseigenschappen ten opzichte van gewone heavy duty kabels en bieden meer betrouwbare en stabiele verbindingen. Een aantal tips en aanbevelingen voor betere VFD prestaties:

 • Het aardingssysteem moet voor de laagst mogelijke impedantie van de verbinding met de aarde zijn ontworpen. Een kabel met extra koper in de verbinding met de aarde (aangeduid als 300% aarde-design) zorgt ervoor dat potentieel schadelijke common-mode current (CMC) beperkt wordt en zonder nadelige effecten naar de aandrijving wordt geretourneerd.
 • Kies een geleider die geschikt is voor hoge frequenties, met vertinde koperen geleiders om te beschermen tegen corrosie, en een groot aantal strengen voor een grotere oppervlakte.
 • Kies een kabel met lage capaciteit en hoge diëlektrische sterkte. Thermoplastische hittebestendige met nylon gecoate (THHN) heavy duty VFD-kabels hebben hogere kabelladingverliezen en zullen sneller gereflecteerde golfspanningen opbouwen. Dergelijke kabels hebben ongeveer een derde van de isolatiesterkte van een hoogwaardige geleider met een thermohardende isolatie zoals cross-linked polyethyleen (XLP): XLP biedt ook een veel betere weerstand tegen corona-ontladingen dan THHN.
 • Het materiaal van de afscherming is van grote invloed op de prestaties ten aanzien van ruis. Een afscherming met lage impedantie resulteert in minder stroomreflectie en een hogere systeembetrouwbaarheid. Omgekeerd kan een niet-afgeschermde kabel als antenne fungeren en een bron van uitgestraalde emissies zijn. De afscherming moet een zo groot mogelijke oppervlakte hebben, voor de beste prestaties ten aanzien van hoge frequenties. Zoals eerder vermeld, zullen dubbele koper-tapes of vlechten de beste afscherming bieden.

De V-Flex-kabels van Alpha Wire zijn specifiek ontworpen voor hoogperformante VFD-toepassingen op robots, transportbanden en andere machines met repetitieve of continue bewegingen. Deze productfamilie biedt zeven verschillende kabelontwerpen, geleiders van vertind koper van 4 AWG tot 16 AWG, een TPE-omhulling en hogere buigzaamheid voor eenvoudigere routering en verwerking. De VF16006 BK005-kabel is bijvoorbeeld een kabel met 4 geleiders met 6 AWG draad en een folie-/vlechtafscherming (Afbeelding 6).

Afbeelding van kabel VF16006 BK005 van Alpha Wire

Afbeelding 6: de kabel VF16006 BK005 van Alpha Wire is ontworpen voor VFD-toepassingen. Hij kan tot 52 ampère per geleider verwerken en heeft een folie-/vlechtafscherming. (Bron afbeelding: Alpha Wire)

De kabel is olie- en UV-bestendig, heeft een bedrijfstemperatuur van -40°C tot +90°C en kan aandrijvingen tot 50 pk met een stroom bij volle belasting van 52 ampère per geleider hanteren.

Conclusie

Voor een gegeven toepassing heeft de ontwerper gewoonlijk de keuze uit meerdere kabels tegen verschillende prijzen die allemaal aan de topspecificaties lijken te voldoen. Er zijn echter enorm veel verschillen tussen commerciële en industriële omgevingen. In dit artikel zijn we ingegaan op de constructieverschillen tussen commerciële en industriële kabels en hebben we onderzocht welke vereisten aan kabels worden ingesteld in twee veel voorkomende industriële toepassingen.

We hebben gezien dat industriële kabels subtiele en niet-zo-subtiele verbeteringen vertonen ten opzichte van commerciële kabels en dat men de aanschafprijs voor deze kabels gedurende hun levensduur op de werkvloer meer dan ruimschoots terugverdient.

Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of Digi-Key Electronics or official policies of Digi-Key Electronics.

Over deze uitgever

De Noord-Amerikaanse redacteurs van Digi-Key