Transformators

443 Resultaten

Transformators


Transformatorproducten zijn arrays van magnetisch gekoppelde spoelen waarin de karakteristieken van de afzonderlijke spoelen binnen de arrays typisch niet-uniform zijn. Zij worden meestal gebruikt voor één van beide of voor beide doeleinden: de omzetting van wisselstroom of signalen tussen wezenlijk verschillende spanningsniveaus, of de transmissie van dezelfde stroom over de isolatiebarrière tussen twee galvanisch gescheiden stroomkringen.