EUR | USD

Wat is een PLC?

Alle PLC’s (programmable logic controllers) doen eigenlijk hetzelfde: het regelen van een machineproces. Typische PLC-functies zijn timing, besturing en het in volgorde plaatsen van handelingen zoals het in- of uitschakelen van motoren, pompen of kleppen.

Een veiligheids-PLC is daarentegen een gespecialiseerde controller die specifiek gebouwd en gecertificeerd is om aan veiligheidseisen te voldoen zoals functionele veiligheidsrichtlijnen IEC 62061, ISO 13849-1 of IEC 61508 die het veiligheidsintegratieniveau (SIL) of de door een bepaalde veiligheidsfunctie geboden risicovermindering bepalen.

Wat betreft de fysieke PLC zijn er op hardwareniveau een aantal belangrijke verschillen. Het belangrijkste verschil tussen de twee soorten PLC is de aanwezigheid van redundantie- en zelfcontrolemechanismen, die wel in de veiligheids-PLC aanwezig zijn, maar niet in een gewone PLC.

De XS26-serie controller van Banner Engineering is een veiligheids-PLC die tot 8 I/O-uitbreidingsmodules, 26 digitale ingangen en 2 solid-state veiligheidsuitgangen bevat. Modellen met uitbreidingsmodules hebben een verscheidenheid aan veiligheidsingangen, solid-state veiligheidsuitgangen en veiligheidsrelaisuitgangen. (Bron afbeelding: Banner Engineering)

Een ander belangrijk verschil is te zien in de ingangs- en uitgangstrappen. Zo bewaakt een veiligheids-PLC voortdurend de status van ingangen om storingen of defecten te detecteren die problemen verderop of in de machine zelf kunnen aangeven. Wat betreft de uitgangen is er een extra veiligheidsschakeling tussen de uitgang en een op een uitgang aangesloten apparaat, die bedoeld is om schade aan externe apparaten te beperken bij eventuele storingen of defecten.

Kleinere flexibele veiligheidscontrollers, zoals de hier afgebeelde Safety Bridge veiligheids-PLC van Phoenix Contact kunnen eenvoudig op veiligheidsuitbreidingsmodules worden aangesloten. Deze controller is multifunctioneel voor een breed scala aan veiligheidsfuncties. Het apparaat heeft 20 veiligheidsingangen, 4 veiligheidsuitgangen, 4 alarmuitgangen en 2 klokuitgangen en is maar 67,5 mm groot. (Bron afbeelding: Phoenix Contact)

Hoe weet je nu of je een gewone PLC kunt gebruiken of dat je een veiligheids-PLC nodig hebt? Meestal weet je wel wat de veiligheidseisen zijn voor de machine die je wilt ontwerpen. Die hangen af van het soort machine en/of van het land waar de machine zal worden gebruikt en dus de veiligheidsvoorschriften voor machines in dat land.

Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende veiligheidseisen voor machines in de VS, de EU en China. Maar ook machines die worden gebruikt in de voedsel- en drankenindustrie of een controller voor een stansmachine of controllers in een olieraffinaderij hebben verschillende veiligheidseisen.

Achtergrondinformatie over deze auteur

More posts by Digi-Key's North American Editors