EUR | USD

Gebruik high-current IGBT-drivers met ingebouwde bescherming voor betrouwbare industriële motorbesturing

Door Steven Keeping

Bijgedragen door De Noord-Amerikaanse redacteurs van Digi-Key

In een voortdurende streven om kosten en energieverbruik in industriële besturingstoepassingen te verlagen, wenden ontwerpers zich tot hoogfrequente, high-current borstelloze gelijkstroom (BLDC) motoren. Om de vermogensdichtheid te verhogen, maken deze motoren steeds meer gebruik van snellere bipolaire transistors met geïsoleerde poort (IGBT's) in plaats van metaaloxide-halfgeleider-veldeffecttransistors (MOSFET's) voor sneller schakelen. Ontwerpers moeten echter, voor efficiëntie en veiligheid, buffercircuits opnemen tussen de uitgang van de BLDC-motorcontroller en de IGBT-vermogenstransistors.

Discrete schakelingen bestaande uit ‘totempaal’ circuits met bipolaire junctietransistors (BJT’s) kunnen deze bufferende rol vervullen, maar dergelijke oplossingen missen doorgaans bescherming tegen hoge spannings- en stroomtransiënten. Ook zijn ze niet in staat om de laagspanningsuitgang van de digitale controller in niveau te verschuiven naar de hogere spanningen en stromen die nodig zijn om IGBT's correct aan te sturen. Het toevoegen van deze circuits compliceert en vertraagt ​​ook het ontwerpproces, neemt ruimte in en wordt onderdeel van de stuklijst.

Een nieuwe generatie geïntegreerde hoogfrequente gate-drivers voor BLDC-motortoepassingen pakt deze problemen aan door de buffer- en boostcircuits die nodig zijn om IGBT's aan te sturen te combineren, terwijl ook aandacht wordt besteed aan beveiligingscircuits. Samen met functies om efficiëntie te verhogen, hebben deze componenten minder randapparatuur nodig en werken ze bij lagere bedrijfstemperaturen. De kleinere afmeting verhoogt de vermogensdichtheid van hoogfrequente motoren en bespaart ruimte.

Dit artikel gaat kort in op de basisprincipes van drivers en beschrijft de rol van high-current IGBT-drivers in moderne industriële elektromotortoepassingen. Vervolgens wordt uitgelegd waar op moet worden gelet bij het kiezen van een component van industriële kwaliteit voor de beste bescherming en efficiëntie én minimale kosten en complexiteit. Aan de hand van voorbeelden wordt besproken hoe drivers van ROHM Semiconductor, Texas Instruments en ON Semiconductor effectief in een motorontwerp kunnen worden geïntegreerd.

Basisprincipes van de BLDC-elektromotordriver

Een veel voorkomend type elektromotor is de driefasige gelijkstroommotor waarbij rotorbeweging wordt geïnduceerd door een roterend magnetische veld dat wordt gegenereerd door de wikkelingen in een gecontroleerde volgorde (commutatie) te bekrachtigen. De rotorsnelheid is evenredig met de bedrijfsfrequentie van de motor. Pulsbreedtemodulatie (PWM) wordt gesuperponeerd op de basisbedrijfsfrequentie om de opstartstroom, het koppel en het vermogen te regelen.

Werken bij hoge frequenties biedt een aantal inherente voordelen. Zo wordt bijvoorbeeld stroomrimpeling—een artefact van de wisselstroominvoer (AC) na rectificatie—verminderd, waardoor de grootte en kosten van de passieve componenten die nodig zijn voor filtering worden verminderd. Hoogfrequent bedrijf vermindert ook de ongelijke elektromotorische kracht (EMF) die kan voortvloeien uit een minder perfecte sinusvormige ingang naar de motorspoelen, waardoor de trillingen en slijtage van de motor afnemen. Over het algemeen wordt door hogere frequenties te schakelen de vermogensdichtheid verhoogd, waardoor fysiek kleinere motoren voor een bepaald uitgangsvermogen kunnen worden gebruikt.

Hoewel er variaties zijn, bestaat een typisch gesloten besturingssysteem voor hoogfrequent bedrijf uit:

  • een ingang voor snelheidsregeling, een controller die de motorcommutatie bewaakt door de juiste PWM naar de driver te genereren
  • een driver die de low- en high-side vermogenstransistors schakelt
  • vermogenstransistors in een halve H-brugtopologie die de motorspoelen bekrachtigen

In een sensorgestuurde BLDC-motor wordt de besturingslus gesloten via feedback van Hall-effectsensoren die de roterende as van de motor bewaken (Afbeelding 1). Modellen zonder sensor berekenen de motorpositie op basis van back-EMF (BEMF). (Lees voor meer informatie over het ontwerpen van een volledig gesloten besturingssysteem voor sensor- en sensorloze driefasige BLDC-motoren, Digi-Key-artikelen How to Power and Control Brushless DC Motors, Why and How to Sinusoidally Control Three-Phase Brushless DC Motors en Controlling Sensorless BLDC Motors via Back EMF.)

Diagram van het MSP430 gesloten besturingssysteem van Texas Instruments voor een driefasige BLDC-motorAfbeelding 1: Een typisch gesloten besturingssysteem voor een driefasige BLDC-motor bestaande uit een controller, een driver en een vermogenstransistor halve H-brug. Dit besturingssysteem maakt gebruik van Hall-effectsensoren voor het feedbackcircuit, hoewel sensorloze systemen ook veel gebruikt worden. (Bron afbeelding: Texas Instruments)

De driver is een belangrijk onderdeel van een BLDC-motorcontrollerontwerp. Dit is in wezen een eindversterker die een lage vermogensingang van de BLDC-motorcontroller accepteert en vervolgens een hoge stroomstuuringang produceert voor de poorten van de high- en low-side vermogens-IGBT's in de halve H-brug. De nieuwste driverversies voor hoogfrequent bedrijf zijn volledig geïntegreerd en kunnen veel meer.

Voordelen van geïntegreerde IGBT-drivers

Het is mogelijk om een ​​IGBT-driver te bouwen op basis van discrete componenten. Hier wordt een BJT ‘totempaal’ circuit getoond, ontworpen voor het aansturen van een vermogenstransistor (Afbeelding 2). In dit geval wordt een traditionele MOSFET gebruikt, maar dezelfde configuratie kan ook worden gebruikt met een IGBT.

Diagram van de BJT totempaal MOSFET-driver van Texas InstrumentsAfbeelding 2: Een discrete BJT totempaal MOSFET-driver werkt goed, maar inverteert de spanning, kan doorschieten en biedt geen bescherming. (Bron afbeelding: Texas Instruments)

Twee belangrijke nadelen van dit circuit zijn een geïnverteerde spanning aan de uitgang en wat doorschieters tijdens gatespanningstransiënten. Bovendien kan de IGBT bij het in- en uitschakelen (voordat de voeding van de BJT-drive de volledige bedrijfsspanning bereikt) blootgesteld worden aan een combinatie van hoge spanning en hoge stroom. Dit verhoogt de vermogensdissipatie en kan tot oververhitting en permanente schade leiden. Hoewel de ontwerper beschermingscircuits toe kan passen om aan de veiligheidsnormen voor industriële BLDC-motoren te voldoen, is het ontwerp problematisch en gaat het gebruik van extra componenten ten koste van prijs, complexiteit en afmeting.

Een ander probleem met discrete BJT-totempaalcircuits is een gebrek aan niveauverschuiving. Digitale vermogensregeling heeft nu overhand bij BLDC-motorbesturing, maar biedt alleen een lage stroom/spanningsuitgang. Zo is het PWM-signaal van de digitale controller bijvoorbeeld vaak een logisch signaal van 3,3 volt, wat niet in staat is om een IGBT effectief in te inschakelen. Niveauverschuiving is vereist om de PWM-signalen met lage stroom/spanning van de controller te verhogen naar de PWM-signalen met hoge stroom/spanning (meestal 9 tot 12 volt) die nodig zijn om IGBT's te activeren.

Afgezien van voor de hand liggende voordelen zoals verminderde ontwerpcomplexiteit, gecomprimeerde ontwikkeltijd en kleiner formaat, lossen geïntegreerde high-current IGBT-drivers alle problemen van een discrete oplossing op. Ook verminderen deze componenten het effect van hoogfrequent schakelruis door de high-current driver fysiek dicht bij de aan/uit-schakelaar te plaatsen, terwijl vermogensdissipatie en thermische stress in de controllers worden verminderd.

De geïntegreerde gate-driver BM60212FV-CE2 van ROHM Semiconductor is bijvoorbeeld ideaal voor het aansturen van een tweetal high- en low-side IGBT's. De driver is compatibel met controller logische signalen van 3,3 of 5 volt, terwijl een high-side zwevende voedingsspanning van maximaal 1200 volt en een maximale gatestuurspanning van 24 volt wordt geleverd. De maximale aan/uit-tijd is 75 nanoseconden (ns). De maximale uitgangsstroom is 4,5 ampère (A) (met een piek van 5 A gedurende 1 microseconde (µs)).

Ingebouwde bescherming

De nieuwe generatie IGBT-drivers, zoals de BM60212FV-CE2, hebben ingebouwde beveiligingsschakelingen, voornamelijk Undervoltage Lockout (UVLO) en Desaturation Protection (DESAT).

UVLO wordt gebruikt om oververhitting en schade tijdens het inschakelen te voorkomen. Als bij het inschakelen de gatespanning (VGS voor een MOSFET of VGE voor een IGBT) te laag is, bestaat het gevaar dat de transistor snel het verzadigingsgebied bereikt waar geleidingsverliezen en vermogensdissipatie escaleren. Een illustratie van dit effect laat zien hoe VGS-waarden een vermogenstransistor beïnvloeden (Afbeelding 3). Nogmaals, een MOSFET wordt gebruikt ter illustratie, maar deze kenmerken zijn vergelijkbaar voor de IGBT. De rechterkant van de rode curve is het verzadigingsgebied, gedefinieerd door een constante drain-sourcestroom (of collector-emitterstroom voor de IGBT), afhankelijk van VGS en onafhankelijk van de drain-sourcespanning (VDS).

Grafiek van de drainstroom als functie van de drain-sourcespanning voor VGSAfbeelding 3: Verliezen escaleren in het verzadigingsgebied van de MOSFET of IGBT (rechts van de rode lijn) voordat volledig wordt ingeschakeld. (Bron afbeelding: Texas Instruments)

Dit probleem kan worden opgelost door UVLO op te nemen, zodat er geen spanning op de gate is totdat de voeding een voldoende spanningsniveau heeft bereikt om ervoor te zorgen dat de MOSFET of IGBT snel kunnen worden ingeschakeld en dus overmatige vermogensdissipatie wordt voorkomen. De UCC27512MDRSTEP IGBT (en MOSFET) gate-driver van Texas Instruments bevat bijvoorbeeld een UVLO-mechanisme dat de output van de driver naar aarde verbindt wanneer de voeding niet de door de ontwerper bepaalde UVLO-drempel heeft bereikt (Afbeelding 4). De UCC27512MDRSTEP is een low-side gate-driver met een piekzinkstroom van 8 A.

Diagram van de UCC27512MDRSTEP IGBT-driver van TIAfbeelding 4: IGBT-drivers zoals de UCC27512MDRSTEP van TI omvatten UVLO om ervoor te zorgen dat de driver niet de IGBT begint te schakelen voordat de voeding een bepaalde drempel heeft bereikt. (Bron afbeelding: Texas Instruments)

De NCV5702DR2G van ON Semiconductor is kenmerkend voor IGBT-drivers met een DESAT-functie. Dit beveiligingscircuit vergelijkt de collector-emitterspanning (VCE) van de IGBT met een referentiespanning. Als deze hoger is, schakelt de IGBT-driver de uitgang uit om de vermogenstransistor te beschermen.

De NCV5702DR2G is een high-current IGBT-driver die is ontworpen voor het aansturen van een high- en low-side tweetal IGBT's voor motoraansturingstoepassingen. De driver kan een uitgang van 22 volt leveren met een ingang van -0,3 tot 5,5 volt. De piekzinkstroom is 6,8 A (13 volt uitgang), terwijl de pieksourcestroom 7,8 A is (-5 volt uitgangsspanning).

De NCV5702DR2G bewaakt VCE van de IGBT zodra het component volledig is ingeschakeld. Bij normaal bedrijf zou VCE voor moderne IGBT's ongeveer 3 volt moeten zijn. Als VCE aanzienlijk hoger is, heeft deze de neiging om een ​​overstroom of soortgelijke stresssituatie aan te geven, die de IGBT mogelijk kan beschadigen.

Bij het opstarten is VCE meestal een korte tijd hoog (pas na ongeveer 1 µs daalt de spanning naar het lagere niveau), dus om te voorkomen dat de DESAT-bescherming te vroeg werkt, wordt de vergelijking met de referentiespanning vertraagd door een ‘onderdrukkingstijd’ die wordt ingesteld door een condensator CBLANK (Afbeelding 5).

Schema van de NCV5702DR2G IGBT-driver van ON SemiconductorAfbeelding 5: Het DESAT-beschermingscircuit in de NCV5702DR2G IGBT-driver van ON Semiconductor schakelt de uitgang naar de IGBT uit als VCE boven een referentiespanning VDESAT-THR stijgt. CBLANK stelt een vertraging in om ervoor te zorgen dat DESAT-bescherming niet wordt geactiveerd voordat de IGBT volledig is ingeschakeld. Opmerking: ON Semiconductor gebruikt NCD570x als referentie in het gegevensblad. (Bron afbeelding: ON Semiconductor)

Naast de beveiligingscircuits bieden geïntegreerde IGBT-drivers superieure prestaties ten opzichte van drivers die zijn opgebouwd uit afzonderlijke componenten, omdat ze doorgaans functies bevatten die de efficiëntie te verhogen.

Maximale efficiëntie

De motorvermogensdichtheid van BLDC's wordt gedeeltelijk bepaald door efficiëntie. Een BLDC met meer vermogensdissipatie vereist een groter thermisch beheer, inclusief grotere koellichamen, waardoor de afmetingen toenemen.

De verliezen die worden gegenereerd tijdens het schakelen van transistors worden gecategoriseerd als statisch of dynamisch. Statische verliezen worden gegenereerd door parameters zoals de parasitaire weerstand van het component, terwijl dynamische schakelverliezen deels te wijten zijn aan parasitaire capaciteit.

Tijdens het schakelen is de vermogensdissipatie van de transistor evenredig met de voedingsspanning, de gatelading (QG) en de schakelfrequentie. Als niet op efficiëntie mag worden bezuinigd, moet bij een gegeven voedingsspanning verhogen van de schakelfrequentie om de vermogensdichtheid te vergroten, worden gecompenseerd door een verlaging van de QG.

Een belangrijke bijdrage aan de QG van een IGBT is parasitaire capaciteit en een groot deel daarvan is de Miller-capaciteit. Hoewel het Miller-effect voor het eerst werd geobserveerd in triodekleppen, beïnvloedt het ook moderne transistors waar het zich manifesteert als een toename van de totale ingangscapaciteit als gevolg van versterkingscapaciteit tussen de ingangs- en uitgangsklemmen tijdens fasen van de schakelcyclus. Naast het verhogen van de QG is het een belangrijke factor bij het beperken van de versterking van transistors bij hoge frequenties.

Miller-capaciteit is van grootst belang wanneer de transistor in het zogenaamde Miller-plateaugebied werkt. In dit gebied blijft de gatespanning constant (meestal rond de 10 volt) terwijl de gatestuurstroom de condensator laadt of ontlaadt—naargelang de IGBT wordt in- of uitgeschakeld. Als de driver kan worden geconfigureerd om een ​​hoge stuurstroom op het Miller-plateau te leveren, kan dit de duur van de fase aanzienlijk verkorten en schakelverliezen verminderen.

Door een hoge stroom op het Miller-plateau te leveren, verkorten IGBT-drivers zoals de NCV5702DR2G van ON Semiconductor en de BM60212FV-CE2 van ROHM Semiconductor het Miller-plateau waardoor het schakelen strakker wordt geregeld. Concreet gezien leidt de high-current aansturing tot een lagere inschakelenergie (EON) tijdens IGBT-schakelen, wat mede vermogensdissipatie beperkt. Bovendien zorgt de hoge IGBT-driverstroom die wordt gegenereerd door de interne lage impedantie FET's van de IGBT-driver, dat zelfs bij hoge schakelfrequenties de vermogensdissipatie van het stuurcircuit voornamelijk over de externe serieweerstand is en daarom vanuit thermisch oogpunt beter beheersbaar.

Het Miller-effect kan ook de verliezen bij het low-side IGBT schakelen vergroten. Het probleem treedt op wanneer het inschakelen van de high-side IGBT een spanningspiek (dv/dt) veroorzaakt op de collector van de uitgeschakelde low-side IGBT. De spanningspiek induceert een Miller-stroom door de Miller-capaciteit naar de gatecapaciteit van de low-side IGBT (Afbeelding 6 (a)). Als het pad tussen gate en aarde (GND) een kritische impedantie heeft (veroorzaakt door gateweerstand RG), kan de Miller-stroom de gatespanning boven het drempelniveau brengen en kan de low-side IGBT gedurende enkele tientallen of honderden nanoseconden worden ingeschakeld, met als gevolg toenemende schakelverliezen. Eén manier om deze situatie te voorkomen is het implementeren van een ​​negatieve gatespanning, maar het nadeel hiervan is dat dit een tweede DC-bron vereist.

Een alternatief is een ​​pad met lage impedantie tussen gate en GND. Drivers zoals de NCV5702DR2G en BM60212FV-CE2 bieden ‘actieve Miller-klembescherming’ die dit type bescherming implementeert door een spoor van de IGBT-gate toe te voegen aan de klem-pen van de gate-driver. Zodra de spanningsuitgang (VO) onder de actieve Miller-klemdrempel (VMC-THR) zakt, wordt de klem-pen naar GND kortgesloten en wordt voorkomen dat de spanning op de IGBT-gate boven de drempelspanning stijgt en de low-side IGBT schakelt (Figuur 6 (b)). Zodra het IGBT-inschakelsignaal op de ingang van de gate-driver wordt ontvangen, wordt de klem-pen losgekoppeld van GND. Omdat de klem-pen pas wordt ingeschakeld nadat de gatespanning onder de VMC-THR-drempel zakt, zorgt dit ervoor dat de functie van deze pen de normale door de gebruiker bestuurbare (via keuze van RG) uitschakelprestaties niet verstoort.

Diagram van het Miller-effect dat kan leiden tot hogere verliezen in de low-side IGBT (klik om te vergroten)Afbeelding 6: Het Miller-effect kan de verliezen in de low-side IGBT vergroten wanneer de high-side IGBT een spanningspiek veroorzaakt in de uitgeschakelde low-side IGBT. De piek induceert een stroom door de Miller-capaciteit naar de gatecapaciteit van de low-side IGBT (a). De oplossing (b) bestaat uit het kortsluiten van de klem-pen naar GND om te voorkomen dat de spanning voldoende stijgt om de low-side IGBT in te schakelen. (Bron afbeelding: ON Semiconductor)

Ontwerpoverwegingen voor IGBT-drivers

Zelfs met een krachtige, geïntegreerde IGBT-driver zijn er enkele uitdagingen die afdoende moeten worden beantwoord als de ontwerper onaangename spanningspieken, ringing en valse inschakeling in de BLDC-motorcontroller wil vermijden. Deze problemen treden meestal op als gevolg van een slordige voedingsbypass, een slechte lay-out en een verkeerde combinatie van driver en vermogenstransistor.

Het in- en uitschakelen van een IGBT komt bijvoorbeeld neer op het laden en ontladen van grote capacitieve belastingen van bijvoorbeeld 10.000 picofarad (pF) van 0 tot 15 volt in 50 ns. De stroom die hiervoor nodig is, is 3 A (berekend met I = dV x (C/dt)). Uit dit voorbeeld is te zien dat de stroomuitgang van de driver recht evenredig is met het spanningsverschil en/of belastingscapaciteit en omgekeerd evenredig met de stijgtijd. Merk op dat de laadstroom in praktische situaties niet stabiel is, maar een piek bereikt rond de 4,7 A. Het is daarom belangrijk dat de driver de overhead heeft om deze piek aan te kunnen. Een component zoals de ROHM Semiconductor BM60212FV-CE2, die een uitgangsstroom van 4,5 A en een piekstroom van 5 A levert, zou een goede optie zijn voor deze toepassing.

Naast de grootte van de piekstroom moet de ontwerper niet vergeten dat de IGBT-driver deze stroom in slechts 50 ns uit de voeding moet halen. Een techniek om deze snelle stroomafname mogelijk te maken, is het toevoegen van een tweetal parallelle bypass-condensatoren (met een waarde van minstens 10 keer die van de belastingscapaciteit en met complementaire impedantiecurves) zeer dicht bij de pen van de positieve biasspanning (VCC) van de IGBT. Deze condensatoren moeten de laagst mogelijke equivalente serieweerstand (ESR) en equivalente serie-inductor (ESL) hebben en zo kort mogelijke geleiders.

IGBT-drivers vereisen een pad met zeer lage impedantie voor het terugvoeren van stroom naar aarde. In een typische topologie zijn er drie mogelijkheden voor het terugvoeren van stroom naar aarde:

  • tussen de IGBT-driver en de controller
  • tussen de driver en zijn eigen stroomvoorziening
  • tussen de driver en de emitter van de IGBT die wordt aangestuurd

Elk van deze paden moet zo kort en zo wijd mogelijk zijn om inductie en weerstand te minimaliseren. Bovendien moeten de paden naar aarde gescheiden worden gehouden, met name om te voorkomen dat er stroom loopt van de belasting die de interface tussen controller en bestuurder beïnvloedt naar aarde. Een goede strategie is om één koperen laag van de printplaat uitsluitend als aarde te gebruiken en te zorgen dat alle aardpunten in het circuit naar hetzelfde fysieke punt terugkeren, om te voorkomen dat er verschillende aardpotentialen worden gegenereerd.

Om de snelle stijg- en daaltijden die nodig zijn voor hoogfrequent schakelen mogelijk te maken, moet de lengte van stroomvoerende geleiders tot een minimum worden beperkt. Omdat elke centimeter lengte een inductie van ongeveer 8 nanohenri (nH) toevoegt, genereert een di/dt van 95 A/µs een transiëntspanning L(di/dt) van 1,9 volt per centimeter lengte, die van de output van de driver wordt afgetrokken. In de praktijk leidt elke toename in de lengte van de geleider tussen de uitgang van de IGBT-driver en de IGBT-gate tot een toename in stijgtijd. Zo kan een centimeter extra geleiderlengte de stijgtijd verhogen van 8 ns naar 28 ns. Een ander nadelig effect van langere geleiders is een mogelijk hogere elektromagnetische interferentie (EMI) door het snelle schakelen.

Tot slot leidt de lagere inductiewaarde van de IGBT-driver tot betere schakelprestaties, omdat deze inductie in feite in serie is met de IGBT-emitter en feedback genereert die de schakeltijden verhoogt. Afbeelding 7 toont een typisch toepassingscircuit voor een IGBT-driver die een tweetal high- en low-side vermogenstransistors schakelt.

Schema van de BM60212FV-CE2 geïntegreerde IGBT/MOSFET-driver van ROHM SemiconductorAfbeelding 7: Een typisch toepassingscircuit voor een high-current geïntegreerde IGBT/MOSFET-driver (in dit geval de BM60212FV-CE2 van ROHM Semiconductor) met UVLO- en Miller-klemmen. (Bron afbeelding: ROHM Semiconductor)

Conclusie

De behoefte aan een hogere vermogensdichtheid in industriële BLDC-motoren stelt hoge eisen aan besturingselektronica die moeilijk te bereiken zijn met conventionele discrete MOSFET-componenten. IGBT-drivers bieden een oplossing voor de hoge frequenties en hoge stromen die nodig zijn om IGBT's in BLDC-motoren met hoge vermogensdichtheid aan te sturen. Naarmate deze componenten zich ontwikkelen, worden ze meer geïntegreerd en gemakkelijker te gebruiken, terwijl extra functies worden toegevoegd om vermogenstransistors te beschermen, efficiëntie te verbeteren en ruimte te besparen.

Zoals getoond, moeten ontwerpers, om volledig van deze IGBT-drivers te profiteren, driver- en randonderdelen afstemmen op de frequentie- en stroomvereisten van de IGBT's, terwijl ook aandacht moet worden geschonken aan de lay-out van de printplaat.

Referenties

  1. Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits, Laszlo Balogh, Texas Instruments, maart 2017.
  2. Low-side gate drivers with UVLO vs BJT totem-pole, Mamadou Diallo, Texas Instruments, februari 2018.

Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of Digi-Key Electronics or official policies of Digi-Key Electronics.

Achtergrondinformatie over deze auteur

Steven Keeping

Over deze uitgever

De Noord-Amerikaanse redacteurs van Digi-Key